Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij Repareer.nu.

Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en/of teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/ of het printen van een enkele hard copy. Geen enkel deel van de Repareer.nu site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen, op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Zonder schriftelijke toestemming van Repareer.nu is het niet toegestaan gebruik te maken van dezen inhoud.

Onrechtmatig gebruik
Indien Repareer.nu op enige andere site onrechtmatig gebruik aantreft van teksten, afbeeldingen of andere elementen die onder de auteursrechtelijke bescherming ressorteren, zien wij ons genoodzaakt een factuur te sturen aan de verantwoordelijke site-eigenaar. Per onrechtmatig overgenomen element zullen wij een prijs vaststellen.

© Copyright 2014-2021 Repareer.nu. Alle rechten voorbehouden.

Contact - Repareer.nu - Logo